Khoá học Tôi Tài Giỏi!

Là một hành trình đột phá trong học tập và cuộc sống, dành cho học sinh từ 10 – 18 tuổi.

grapeseed

Khoá học

Là một chương trình nền tảng để xây dựng năng lực ngoại ngữ dành cho trẻ từ 5 – 12 tuổi, theo phương pháp học ngôn ngữ tự nhiên.

gecko

Khoá học

Là một chương trình xây dựng nền tảng cuộc sống, giúp trẻ khám phá và nuôi dưỡng niềm hạnh phúc với các môn học dành cho trẻ từ 5 – 12 tuổi, theo triết lý giáo dục Waldorf-Steiner.

Sản phẩm

Là gói dịch vụ dành cho gia đình có mong muốn xây dựng môi trường học tập & rèn luyện tích cực dành cho con. 

Đối tượng: từ 5 – 18 tuổi.